MURY OPOROWE

POLSKI | ENGLISH | DEUTSCH

  Kontakt

  OPTEM SP. Z O.O.


  Aleja Grunwaldzka 156/4
  80-258 Gdańsk

  Ikona mapy

  NIP: 584-273-97-54
  REGON: 360679866

  tel.: (+48) 58 742-30-40
  fax: (+48) 58 742-10-70
  tel. centrala: (+48) 58 346-40-40

  e-mail: mury @ optem.pl

System prefabrykowanych murów optemL

optem L - kształt elementów

Głównym zastosowaniem konstrukcji oporowych jest podpieranie uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych. Stosuje się je w sytuacjach, gdy nie ma miejsca lub możliwości poprowadzenia skarpy o bezpiecznym nachyleniu.

Nasz system prefabrykowanych murów "optemL można z powodzeniem stosować:

 • do stabilizacji skarp i uskoków nasypów ziemnych,
 • w budownictwie komunikacyjnym,
 • w budownictwie kubaturowym,
 • przy budowie obiektów mostowych,
 • do budowy ramp, przejść, kanałów technicznych, wjazdów do garaży itp.

 
 


ELEMENTY MURU OPOROWEGO Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH TYPU L optemL:

Przekrój typowy przez mur

Prefabrykowane elementy muru
Prefabrykaty optemL wykonywane są w technologii betonu zbrojonego typowo klasy C30/37. Na zamówienie jesteśmy w stanie wykonać element w innej niż standardowa klasie betonu.

Wymiary elementów prefabrykowanych można praktycznie dowolnie kształtować w zależności od potrzeb i wymagań projektu. 

Parametry techniczne prefabrykatów:

 • klasa betonu: C30/37,
 • nasiąkliwość: < 5%,
 • mrozoodporność: do F150,
 • projektowany okres użytkowania: 50 lub 100 lat.

 Faktura zewnętrznego lica prefabrykatów jest gładka. Istnieje możliwość zastosowania dowolnej kolorystyki prefabrykatów.

Jakość dostarczanego na budowę materiału potwierdzana jest deklaracją zgodności producenta.

Zasypka inżynierska
Grunt zasypowy: grunt niespoisty, przepuszczalny i dobrze zagęszczalny, gwarantujący uzyskanie stopnia zagęszczenia Is≥0,98.


ZALETY SYSTEMU optemL:

 • Wysoka wytrzymałość elementów systemu na obciążenia naziomu, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
 • Prostota i powtarzalność montażu nie wymaga wykwalifikowanego personelu (zbrojarzy, cieśli, betoniarzy), co skutkuje szybkością montażu i możliwością zminimalizowania pracy ciężkiego sprzętu.
 • Technologia produkcji prefabrykatów oporowych na nowoczesnej taśmie produkcyjnej zapewnia wysoką jakość wyrobów i bardzo dużą wydajność produkcji. 
 • Mur oporowy składa się z elementów prefabrykowanych, które można dostarczać i wbudowywać praktycznie wszędzie i w każdych warunkach.
 • Dzięki prefabrykacji elementy są przystosowane do natychmiastowego użycia i obciążenia, dzięki czemu możliwy jest dalszy postęp prac w przeciwieństwie do klasycznych murów monolitycznych, gdzie dojrzewanie betonu trwa około 3-4 tygodnie.
 • W wielu przypadkach budowa muru oporowego zwalnia inwestora z konieczności wykupowania dodatkowego terenu lub wręcz pozwala na jego lepsze zagospodarowanie dzięki zaoszczędzonej przestrzeni.
 • Swoboda kształtowania murów w planie (zakrzywienia, łuki).w monolitycznych, gdzie dojrzewanie betonu trwa około 3-4 tygodnie.
 • W wielu przypadkach budowa muru oporowego zwalnia inwestora z konieczności wykupowania dodatkowego terenu lub wręcz pozwala na jego lepsze zagospodarowanie dzięki zaoszczędzonej przestrzeni.
 • Swoboda kształtowania muru oporowego w planie.

Wszystko to sprawia, że końcowy produkt jest tani, dobry jakościowo oraz pozwala na estetyczne kształtowanie przestrzeni.

mur oporowy, mury oporowe, system murów oporowych, stabilizacja skarp, wzmocnienie nasypów skarp, projektowanie murów oporowych, wykonanie murów oporowych, mury oporowe z gruntu zbrojonego, mury grawitacyjne, drobnowymiarowe mury oporowe, prefabrykowane mury oporowe, prefabrykat L, prefabrykaty L, mury oporowe z elementów prefabrykowanych L, mury oporowe z elementów prefabrykowanych, panelowe mury oporowe, G-PAS, T-WALL, ze sztywnym żebrem G-PAS, ze sztywnym żebrem T-WALL, mur ze sztywnym żebrem G-PAS, mur ze sztywnym żebrem T-WALL, geosyntetyki, geosiatki, georuszt