SYSTEM MURÓW Z GRUNTU ZBROJONEGO OPTEMBLOK

Głównym zastosowaniem konstrukcji oporowych jest podpieranie uskoków naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych. Stosuje się je w sytuacjach, gdy nie ma miejsca lub możliwości poprowadzenia skarpy o bezpiecznym nachyleniu.

Dzięki innowacyjnemu systemowi łączników istnieje możliwość kształtowania pionowego lica muru oraz odchylonego 9° od pionu.

ELEMENTY MURU OPOROWEGO Z GRUNTU ZBROJONEGO TYPU optemBLOK:

Przekrój typowy przez mur

Bloczki betonowe i łączniki
Bloczki optemBLOK wykonywane są w technologii betonu wibroprasowanego na nowoczesnej i wysokowydajnej taśmie produkcyjnej. Zapewnia to wysoką jakość produktu potwierdzoną zakładową kontrolą produkcji w systemie oceny zgodności 2+.

Parametry techniczne bloczków:

 • wymiary: 420x300x190mm,
 • klasa betonu: C30/37
 • nasiąkliwość: < 5%,
 • mrozoodporność: F150.

Faktura lica bloczków może być łupana lub gładka. Istnieje możliwość zastosowania dowolnej kolorystyki bloczków.

Jakość dostarczanego na budowę materiału potwierdzana jest deklaracją zgodności producenta.

Kapy kryjące
Prefabrykowane kapy betonowe optemBLOK L-kształtne oraz daszkowe.

Stanowią doskonałą alternatywę do monolitycznego zwieńczenia murów oporowych zapewniając szybkość montażu jak i znaczące oszczędności finansowe.

Podobnie jak bloczki wykonane są w technologii betonu wibroprasowanego, co skutkuje wysoką jakością wyrobu. 

Geosiatki
Siatki typu Secugrid renomowanej niemieckiej firmy NAUE to sztywne geosyntetyki wykonane ze wstępnie sprężonych prętów poliestrowych, charakteryzujących się małym pełzaniem i dobrą nośnością na rozciąganie przy małych wartościach odkształceń. Pręty są układane prostopadle i zgrzewane.

Zasypka inżynierska
Grunt zasypowy: grunt niespoisty, przepuszczalny i dobrze zagęszczalny, gwarantujący uzyskanie stopnia zagęszczenia Is≥0,98.

Fundament
Betonowa lub żelbetowa ława fundamentowa podtrzymująca konstrukcję muru.


OPIS SYSTEMU optemBLOK:

W systemie geosiatki pełnią funkcję zbrojenia, przenoszącego naprężenia od obciążenia ciężarem własnym i użytkowym. Zasypka, którą „przekłada się warstwowo” geosiatkami, nazywa się gruntem zbrojonym. Elementy zbrojące przenoszą naprężenia rozciągające, których sam grunt nie jest w stanie przenosić. Poprzez współpracę z gruntem zasypowym geosiatki zapewniają stateczność wewnętrzną konstrukcji. Bloczki prefabrykowane pełnią funkcję oblicowania, zabezpieczają obiekt przed powierzchniową erozją i nadają konstrukcji estetyczny wygląd. Łączniki z tworzywa sztucznego umieszczane są w specjalnych otworach w bloczkach oblicówki i pozwalają na precyzyjne ustawienie kolejnych warstw bloczków oraz na zahaczenie o nie geosiatki.

optem BLOK

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania muru oporowego jest ważny jego system drenażowy. Kanały w bloczkach zasypuje się kamieniem łamanym 8 - 16mm (zasypka o dużej przepuszczalności). Za tylną stroną oblicówki konieczne jest wykonanie tzw. komina drenażowego o minimalnej szerokości 200mm. Celem tego rozwiązania konstrukcyjnego jest odprowadzanie wody wnikającej w nasyp tak, aby wilgoć nie przesiąkała spoinami między elementami betonowymi, nie powodowała zawilgocenia muru, jego zanieczyszczania i powstawania wykwitów, a przede wszystkim żeby zniwelować parcie hydrostatyczne na lico muru. Woda z przestrzeni za elementami betonowymi jest odprowadzana do rury drenażowej, która odprowadza wodę poza konstrukcję muru oporowego.

 optem BLOK


System optemBLOK przeszedł szereg badań laboratoryjnych, w których zbadano nośność połączenia geosiatki z systemem bloczków betonowych.

optem BLOK - Badaniaoptem BLOK - Badania


ZALETY SYSTEMU optemBLOK:

 • Ważną zaletą stosowania murów oporowych z gruntu zbrojonego w stosunku do klasycznych żelbetowych ścian oporowych są niższe koszty budowy. Ze względu na brak konieczności stosowania szalunków oraz budowania kosztownego fundamentu jest to tańsze rozwiązanie.
 • Prostota i powtarzalność montażu nie wymaga wykwalifikowanego personelu (zbrojarzy, cieśli, betoniarzy), co skutkuje szybkością montażu i możliwością zminimalizowania pracy ciężkiego sprzętu. Elementy drobnowymiarowe układa się ręcznie.
 • Technologia produkcji bloczków z betonu wibroprasowanego na nowoczesnej taśmie produkcyjnej zapewnia wysoką jakość wyrobów i bardzo dużą wydajność produkcji. 
 • Mur oporowy składa się z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych, które można dostarczać i wbudowywać praktycznie wszędzie i w każdych warunkach.
 • Dzięki prefabrykacji elementy są przystosowane do natychmiastowego użycia i obciążenia, dzięki czemu możliwy jest dalszy postęp prac w przeciwieństwie do klasycznych murów monolitycznych, gdzie dojrzewanie betonu trwa około 3-4 tygodnie.
 • W wielu przypadkach budowa muru oporowego zwalnia inwestora z konieczności wykupowania dodatkowego terenu lub wręcz pozwala na jego lepsze zagospodarowanie dzięki zaoszczędzonej przestrzeni.
 • Swoboda kształtowania murów w planie (zakrzywienia, łuki) jak i możliwość odchylenia muru od pionu do 9°.

Wszystko to sprawia, że końcowy produkt jest tani, dobry jakościowo oraz pozwala na estetyczne kształtowanie przestrzeni.