PROJEKTOWANIE MURÓW OPOROWYCH Z GRUNTU ZBROJONEGO

Obsługa klienta - podstawowe pytania:

optem BLOK - Projektowanie

 1. Czy jest miejsce na działce? (potrzebne do wykonania zbrojenia)
 2. Wysokość muru, długość muru?
 3. Jakie są obciążenia q=? (ruch pieszy, parking, pojazdy)
 4. Jakie jest zabezpieczenie na murze? (balustrada dla pieszych, bariera dla samochodów)
 5. Jakie jest wykończenie? (kapa daszkowa, L-kształtna)
 6. Jakie może być odwodnienie?
 7. Geologia, czy grunt jest nośny?

Zespół projektantów biura konstrukcyjnego Optem służy wszelką pomocą w projektowaniu murów oporowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte przy projektowaniu murów oporowych w różnych technologiach: 

 • konstrukcje monolityczne,
 • prefabrykowane L-kształtne,
 • ze sztywnym żebrem (typu optemG-Pas lub T-WALL),
 • gabiony,
 • prefabrykowane mury grawitacyjne,
 • konstrukcje z gruntu zbrojonego z oblicowaniem z elementów drobnowymiarowych bądź panelowych.

Nie jest nam również obce projektowanie obudów wykopów w postaci ścianek szczelnych, ścianek berlińskich, ścian szczelinowych, palisad z pali itp. Zajmujemy się także projektowaniem posadowień obiektów w trudnych warunkach gruntowych.

Projektujemy mury oporowe optymalnie do warunków terenowych, lokalizacyjnych, spełnianej funkcji oraz potencjału wykonawcy.

Proponujemy Państwu pełną obsługę techniczną - od oszacowania wykonalności projektu poprzez propozycję zastosowania i wyboru technologii (projekt koncepcyjny), opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych aż po konsultacje na budowie w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Doświadczenie zdobyte przy projektowaniu obiektów mostowych stawia nas w elicie projektantów.


Projekty powstające w biurze konstrukcyjnym Optem wykonywane są przy zastosowaniu wysokiej klasy oprogramowania specjalistycznego GGU Stability.

Obliczenia statyczne prowadzone są na podstawie norm: EC7, DIN 4084 oraz zaleceń EBGEO.

 optem BLOK - Projektowanie


Zasady projektowania:

Zgodnie z zaleceniami EC7 do projektowania skarp i zboczy wykorzystywane jest podejście obliczeniowe 3 i wynikające z niego odpowiednie częściowe współczynniki bezpieczeństwa.

Podczas projektowania rozpatrywane są wszystkie potencjalne linie poślizgu skarpy, wykorzystując do tego metodę blokowych klinów odłamu oraz metodę Bishopa.

Ponadto sprawdzane są inne schematy zniszczenia w celu dobrania wymaganej wytrzymałości i długości zbrojenia:

Wyciąganie zbrojenia
optem BLOK - Projektowanie

Wytrzymałość zbrojenia
optem BLOK - Projektowanie

Poślizg
optem BLOK - Projektowanie

Wywrócenie
optem BLOK - Projektowanie

Utrata nośności podłoża
optem BLOK - Projektowanie

Stateczność ogólna
optem BLOK - Projektowanie