MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO

Wybrane realizacje murów oporowych z gruntu zbrojonego:

DROGA EKSPRESOWA S8 OPACZ - PASZKÓW

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego, dostarczenie materiału oraz wykonawstwo konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice ( z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem)." - mury oporowe utrzymujące nasypy drogowe przy obiektach inżynierskich.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

 • Powierzchnia lica murów z bloczków: 9350m2

LINIA KOLEJOWA E65 - LCS CIECHANOW

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia-Działdowo-Gdynia. LCS Ciechanów." - mury oporowe utrzymujące nasypy drogowe przy czterech wiaduktach nad linią kolejową.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

 • Długości murów: maks. 169,5mb
 • Wysokości murów: maks. 11,4m
 • Powierzchnia lica murów z bloczków: 7580m2

DROGA KRAJOWA 9 RADOM-BARWINEK

Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica-Rzeszów i linią kolejową L-71 z podziałem na V etapów." - mury oporowe utrzymujące nasypy drogowe przy wiadukcie WD-1 oraz WD-2".

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

 • Długości murów: 12,5mb - 99,1mb
 • Wysokości murów: 1,0m - 9,2m
 • Powierzchnia lica murów z bloczków: 1065m2

OBWODNICA LEŻAJSKA - DROGA KRAJOWA 77

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu DK Nr 77 Lipnik - Przemyśl. Odcinek od km 91+350 do km 94+968 - Mury oporowe na dojazdach do obiektu WD-1".

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

 • Długości murów: 33,3-40,4mb
 • Wysokości murów: 8,9m - 13,0m
 • Powierzchnia lica murów z bloczków: 1552m2

MUR OPOROWY PRZY PARKINGU W WIELICZCE

Inwestor: prywatny

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy parkingu w miejscowości Wieliczka.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

DROGA WOJEWÓDZKA 211 W BORKOWIE

Inwestor: na zlecenie firmy Strabag

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Droga wojewódzka 211. Usunięcie skutków awarii zapadnięcia się przepustu w m. Borkowo.".

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

DROGA POWIATOWA S4480 W PORĄBCE

Inwestor: Gmina Porąbka

Zadanie: opracowanie projektu zamiennego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 w Porąbce.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

 • Długość muru: 120mb
 • Wysokość muru: 1,4m - 2,5m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 178m2

DROGA EKSPRESOWA S7 KALSK – MIŁOMŁYN

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady ochronne oraz prefabrykowane deski gzymsowe.

Obiekt WS-12:

Długość muru: 97mb
Wysokość muru: 3,5m - 9,3m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 485m2

Obiekt WS-27:

Długości murów: 15,9m - 24,3m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 281m2

Obiekt WS-24:

Długości murów: 6,7m - 11,5m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 126m2

Obiekt DPD-7:

Długość muru: 121,7mb
Wysokości murów: 3,7m - 12,6m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 955m2

DROGA KRAJOWA NR 1 TORUŃ - WŁOCŁAWEK

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie (w tym dostarczenie materiału) konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu przebudowywanej drogi krajowej nr 1 na odcinku Toruń - Włocławek.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych typu "optem BLOK". Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe "optem BLOK", geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami.

Obiekt Pz-153b:

Długość muru: 15,7mb
Wysokość muru: 2,3m - 3,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 52m2

Obiekt Me-154c:

Długość muru: 37,0mb
Wysokości murów: 2,8m - 8,3m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 235m2

Obiekt P09:

Długość muru: 11,9mb
Wysokość murów: 3,0m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 38m2

Obiekt Pz-154b:

Długość muru: 46mb
Wysokości murów: 1,2m - 8,0m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 243m2

Obiekt Pz-160b:

Długość muru: 38,0mb
Wysokości murów: 1,0m - 5,3m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 146m2

Obiekt P11:

Długość muru: 13,6mb
Wysokości murów: 3,0m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 43m2

AL. ARMII KRAJOWEJ W ELBLĄGU

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy zatoce autobusowej na al. Armii Krajowej w Elblągu.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

 • Długość muru: 24mb
 • Wysokość muru: 1,6m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 36m2

UL. 12 LUTEGO W ELBLĄGU

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego przy obiekcie usługowym na ul. 12 Lutego w Elblągu.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK oraz balustradami.

 • Długość muru: 14,53mb
 • Wysokość muru: 0,89m-1,34m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 19,6m2

ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ UKŁ. KOMUNIKACYJNEGO KOSZALINA

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie 

Zadanie: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego murów oporowych utrzymujących nasypy przy przyczółkach nowoprojektowanego wiaduktu drogowego nad linią kolejową relacji Gdańsk - Stargard Szczeciński w Koszalinie w ramach projektu budowy i przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami.

 • Długość muru: 60,1mb
 • Wysokość muru: 1,3m - 7,5m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 264m2

OBIEKT HANDLOWY W GDYNI

Inwestor: Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K.

Zadanie: opracowanie projektu ściany oporowej usytuowanej wzdłuż Pawilonu Handlowego i parkingu przylegającego przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami firmy Tensar z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady i bariery ochronne.

 • Długość muru: 158mb
 • Wysokość muru: 5,3m - 12,8m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 1290m2

UL. OBOTRYCKA W SZCZECINIE

Inwestor: Gmina Miasta Szczecin

Zadanie: opracowanie projektu ściany oporowej usytuowanej wzdłuż południowej krawędzi Przebudowanej ulicy Obotryckiej w Szczecinie.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami firmy Tensar z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano bariery ochronne.

 • Długość muru: 140mb
 • Wysokość muru: 2,1m - 4,2m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 491m2

OSIEDLE ZIELONA DOLINA W GDYNI

Inwestor: Prywatny

Zadanie: opracowanie projektu zamiennego ściany oporowej usytuowanej wzdłuż  drogi dojazdowej  do zespołu domów jednorodzinnych Zielona Dolina w Gdyni.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami firmy Tensar z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady i bariery ochronne.

 • Długość muru: 73mb
 • Wysokość muru: 2,4m - 7,3m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 378m2

OBIEKT HANDLOWY W GDAŃSKU

Inwestor: Prywatny

Zadanie: opracowanie projektu zamiennego ściany oporowej usytuowanej wzdłuż Pawilonu Handlowego i parkingu przylegającego przy ul. Warszawskiej w Gdańsku.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami firmy Tensar z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano bariery ochronne.

 • Długość muru: 61mb
 • Wysokość muru: 5,2m - 9,1m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 376m2

OBIEKT HANDLOWY W STRASZYNIE

Inwestor: Prywatny

Zadanie: opracowanie projektu ściany oporowej  usytuowanej wzdłuż Pawilonu Handlowego i parkingu przylegającego przy ul Starogardzkiej w Straszynie.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami firmy Naue z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady ochronne.

 • Długość muru: 66,7mb
 • Wysokość muru: 2,3m - 3,0m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 145m2

UL. BRZESKA/UL. BROWARNA W ELBLĄGU

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego  w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej i ul. Browarnej  w Elblągu.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

 • Długość muru: 153,5mb
 • Wysokość muru: 1,2m - 2,4m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 290m2

DROGA WOJEWÓDZKA 503 W ELBLĄGU

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg od placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Projekt technologiczny muru oporowego nr 2.".

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

 • Długość muru: 153,5mb
 • Wysokość muru: 1,23m - 2,37m
 • Powierzchnia lica muru z bloczków: 290m